Hjem til forsiden

Billeder og tekster på denne webside er beskyttet af
loven om ophavsret.
© 1999-2021 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2016


Blandede bolsjer fra 1983 til næsten nu


Denne side er under sporadisk opbygningSangaften i beboerlokalet 3.8.1992

 

Fra formandens 50-års fødselsdagsreception 10.11.1992


Faster i midten, mor til højre

Inge

og Hamigen


 

Beboerrepræsentationens gæstebog 1992-95:


 

Afskedsreceptionen 25.3.1995 i anledning af Peer Laier og undertegnede
var stoppet som beboerrepræsentanter:


 

Susans billeder fra andelsboligforeningens stiftende generalforsamling 15.8.1995
i 'Arbejdernes Forsamlingsbygning' i Markmandsgade:

 
Billeder fra indvielsen af plante-/hyggeklubben 22.3.2000

Susan Smith tog de syv billeder


Klubben blev oprettet og fik hjemsted i et tidligere strygerum under Bremensgade 57-59.
Samme dag i marts 2000 så naborummet - som var og er et tørrerum - således ud:

 Aziz' hilsen i gæstebogen april 1992.
Mange år senere oversatte Hikmat ordene for mig. Der står:
Tillykke med den ny afdeling og til bror Jørgen. Venligst Aziz
(afdeling = beboerkontor og mødelokale)


 

Doris Mikkelsens 10-års jubilæum og hendes fratræden som formand:


9.5.2006

5.10.2009

 

 

[Flere ting fra forsiden skal snarest flyttes til denne side!]

 


 

I 1990 faldt jeg for dette eventyrlige skilt, som sad indvendig på ruden i gadedøren Bremensgade 47,
hvor den daværende ejendomsleder have kontor i st.th. Yndigt, ikke sandt!
Der var virkelig stil over kommunalt layout dengang ...

Læg mærke til at foruden Nyrnberggården er også Polensgade, Fehmernsgade, Østrigsgade og Holmbladsgade nævnt.
   Dengang havde de kommunalt ejede ejendomme i disse fire gader ikke egne ejendomsledere og gårdmænd. Beboere og bygninger måtte altså lade sig servicere af "vores" folk. Man havde nu ikke indtryk af, at vores ejendomsleder havde synderlig travlt af den grund ... - nok snarere tværtimod.


Fortsættes og/eller omstruktureres snarest ...

 

Hjem til forsiden


 

 

© 1999-2021 Jørgen Grandt, Århus