Billeder og tekster på dette websted er
beskyttet under loven om ophavsret.

© 1999-2022 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
1.4.2022

 
 

Nyrnberggården

 

- et privatejet, reklamefrit websted om en beboelsesejendom
(nu andelsboligforening) i Sundbyøster på Amager

 

Obs!

Dette websted og alle dets 'undersider' vil blive nedlagt i 2022. Billeder og tekster overføres til - og videreføres som - en del af www.grandts.dk.


 

 


Foruden denne forside består webstedet af følgende undersider:

NY TID (efter 2000) Bremensgade Trægården Nyrnberggade Græsvænget
         

De seneste eller vigtigste opdaterede undersider er sat med fed skriftForrige meddelelse:

Dette websted er ikke dødt!*) Det har blot holdt ferie et par år,
og det kommer forhåbentlig snart på banen igen ...

Men lige nu må det være på sin plads at uploade følgende plan
for Nyrnberggården - kaldet 'Nyrnberggadekarréen' - og dens
omsiggribende tanker om fælles gårdhaver inkl. en tunnel
under Trægården:

Tegningen (forstør den!) er sakset fra følgende plan, som åbner i nyt vindue:
Sider\NyrnberggaardensNyeTider.PDF

*) Disse ord og dette afsnit er fra 2018. I løbet af 2022 vil antagelig hele webstedet
blive nedlagt, og dets indhold vil blive overført til grandts.dk

 

 


Nyrnberggade 16-42 er den 'bagerste' af bebyggelsens tre boligstokke. Peg på billedet og se den midterste, dvs. Trægården 2-28.

 

Beboelsesejendommen Nyrnberggårdens tre boligstokke i Sundbyøster på Amager er nu andelsboligforening. Den bestod oprindelig af 420 lejligheder fordelt på 3 gange 14 husnumre, som i dag tilsammen udgør A/B Nyrnberggården:

Bremensgade 47-73
Trægården 2-28
Nyrnberggade 16-42
(plus lokalvejen Græsvænget)

Normalt ser man jo ikke Nyrnberggården fra luften. Derfor virker de tre lange bygninger, når man betragter dem i gadeniveau, tilsyneladende lige lange. Men det er et synsbedrag, som det fremgår af nedenstående flyfoto.
   Bremensgade-stokken er faktisk ca. 160 m, Trægården ca. 170 m og Nyrnberggade-stokken ca. 180 meter lang.

Set halvvejs fra himlen har vi her Nyrnberggården (t.h.) og Bremergården:

(Prik og gør flyfotoet endnu større!)

 Fra ejendommen blev bygget (1933-34) - på en del af den store havekoloni Aftenros område - og indtil omkring 2000 havde den 420 boliger, bortset fra i de få år hvor ejendomslederen havde kontor i Bremensgade 47.
   Men i dag (2006) består ejendommen af kun 398 lejligheder! Det viste sig nemlig at mange af de nye andelsbolighavere gerne ville gøre deres bolig større, og i 2004-06 er ikke mindre end foreløbig 22 lejligheder bygget sammen og gjort dobbelt så store.
   Nogle steder er det to lejligheder på samme etage der er lagt sammen, andre steder er tale om lejligheder i to forskellige opgange - en t.v. og en t.h. Sågar er der et eller flere steder lavet indvendig trappe imellem oprindelig to boliger på hver sin etage!
   Klik her og se et par billeder fra et nyindrettet 'dobbelt-køkken' som næsten er værdig til en plads i Bo Bedre.

Fem-ti år senere - i 2011-16 - er antagelig endnu flere 2- eller 2½-værelsers boliger slået sammen til dobbeltstørrelse. Måske er der nu 'kun' omkring 350 lejligheder i Nyrnberggården.
   I princippet kunne ejendommen ende med at bestå af kun 210 boliger - én på hver etage, fem i hver opgang - ja, endda af endnu færre boliger, hvis og når man også sammenlægger etagerne ...

På flyfotoet her er ejendommen set fra modsat retning af det nutidige farvefoto oven over. Det sort-hvide billede er måske det første som er taget, mens ejendommens tre blokke var ved at blive bygget i 1933.
   Billedet er udsnit af et større fotografi som kan ses på websiden http://www.grandts.dk/Amager/nyrnberggade.htm.

 


Skilt opsat 2005 på den nordvendte gavl af Bremensgade-blokken.
Det er andelsboligforeningen som er fra 1995; ejendommen er mere end 60 år ældre!

Forneden på denne side kan du se skiltene på sydgavlen i Nyrnberggade.

 

Obs! Dette er ikke AB Nyrnberggårdens officielle hjemmeside!
Dén hedder derimod http://ab-nyrnberggården.dk
Det er egentlig lidt hyggeligt,
at de ældgamle Columbus-afbrydere med fjederkontakt stadig sidder på kældervæggene, skønt det er 30 år siden der kom fast lys i gangene døgnet rundt.

Nede i 'vaskekælderen':

Forstør billedet og læs den indsatte tekst.
Obs! I rammen lidt længere nede står der mere om de gamle vaskerier og deres udstyr.

Reglement for Vaske- og Strygerum:

Pudsige - set med nutidige øjne - papskilte som disse blev i sin tid opsat i vaskerummene, og nogen steder sidder de der måske endnu. Lad dem dog!


2001 kom der nye gadedøre i alle 42 opgange. Og nye bagdøre ved de seks kælderindgange. Det må have kostet en formue.


Sikringsskab i tørrerum anno 1933:


Mere om ejendommens oprindelige vaskekældre:

Mogens Probst (der som barn boede i Nyrnberggade) fortæller her om ejendommens vaskerier:

Som jeg husker det fra 1943 hvor vi flyttede ind og frem til ca. 1950 var der følgende beskedne udstyr i vaskekælderen:
  • grukedel, gasopvarmet, samme som på billedet
  • vaskebænk i træ til at lægge det varmtkogte tøj på til afløb, og som en hjælp til at vride de større tøjstykker på
  • skyllekar ca. 1m i diameter, bødkerarbejde med spuns til tømning via gulvafløb
  • en "pagai" af træ til at håndtere det varme tøj med  
Til særligt snavset tøj måtte man selv medbringe vaskebrædt og forzinket GM balje.
   Efter en hård opvridning blev tøjet tørret i tørrekælderen, derefter håndstrøget (vistnok i strygekælderen). Større stykker måtte hen til rullekonen.
   Først omking 1950 blev de  Vølund-faciliteter der er vist på billedet installeret, et kæmpefremskridt i forhold til tidligere. Før den tid husker jeg min mor stå en hel dag fra morgen til aften i damp og em. Det var et slæbsomt job, man har svært ved at forestille sig i dag.
   Strygerullen var i øvrigt gasopvarmet og el-drevet. På billedet ser man tydeligt gashanen. Gasautomaten skulle fodres med "gasmønter".


Min bedstemors 'rørepind'

Lige siden ejendommens lokale vaskerier blev nedlagt for mere end en menneskealder siden, har denne røre rundt-stok fra gruekedlens tid stået vagt bag mine skiftende entredøre ...

Endnu eksisterer der i nogle kælderrum de gamle vaske- og skyllekar af terrasso - om end de selvsagt ikke længere bruges til dét, som det fremgår af disse billeder. (SS)


Maj 2008


Marts 2000

Men nogle af de lokale tørrerum er stadig i brug i 2000. (SS)

Apropos beboervaskerierne:

Rundskrivelse fra 1990 om de nye vaskemaskiner


Moderne vaskekældernøgler

Vaskemønt til de tidligere maskiner. Mønterne købte man hos inspektøren.


Delikat:


Bundproppen til et terrassokar, udødeliggjort af Susan Smith i maj 2008.
Det er sikkert både godt og skidt at den ikke kan tale og fortælle ...

 

 


Historiske fakta!
Ejendommen blev bygget 1933-34 af trælasthandler Harald Simonsen som senere også byggede bl.a. Hostrups Have på Frederiksberg. Indtil 1960 var dens officielle navn med datidens stavemåde (selve gadens navn har altid været med y og ikke med ü!) Ejendoms-aktieselskabet Nürnberggaarden, og den blev administreret af et advokatfirma, hvis inspektør (finere navn for vicevært) havde bolig og kontor i selve bebyggelsen. Desuden var der ansat en varmemester og en gårdmand.
   Solskinslejligheder Udlejes stod der i avisernes lokkende annoncer i 1933. Og den var god nok: Stuerne i alle tre karreer vendte nemlig mod vest, selvom opgangene i Trægården og Nyrnberggade lå på husets østside. Huslejen var relativt høj. En toværelsers kostede 50 kr. og en 2½-vær. 65 kr. om måneden plus varme; det svarede til 2.309 kr. i 2010-kroner. Men lejlighederne var moderne: centralvarme og varmt vand, to altaner, terrazzotrapper mod gaden og ingen bagtrappe, gedigne pulterrum på lofter og i kældre.
   25 år efter byggeriets færdiggørelse - dvs. 1.1.1960 - overtog Københavns Kommune ejendommen for 1 krone pga. en gammel ordning om tilbagekøb. Siden da har Nürnberggaarden heddet Nyrnberggården - uden 'A/S' foran. Den tidligere magtfulde inspektør blev samtidig erstattet med en lidt mere beboervenlig ejendomsleder.
   Søndag den 23. marts 1980 lykkedes det et flertal af beboere, efter flere forgæves forsøg, at indføre moderne beboerdemokrati i ejendommen. Beboerrepræsentation (kaldet B/R) blev oprettet med fem repræsentanter for lejerne, hvoraf mange i forvejen var medlemmer af lejerforeningen. Som en kuriøs spøg fik vi nogle år senere lavet B/R Nyrnberggårdens horoskop til beboerbladet Græsvænget! Fortolk det selv. Værsgo ...

Omkring 1990 kommer Københavns Kommune for alvor i økonomiske vanskeligheder, og i 1994 beslutter den at afhænde alle sine beboelsesejendomme. Kommunen lader et selskab ved navn TOR overtage ejendommene med henblik på at sælge dem fortrinsvis til beboerne på andelsbasis alternativt til private investorer.
   Efter mange og lange forhandlinger og trakasserier går det endelig i hak i efteråret 1995: 51% af beboerne i Nyrnberggården vedtager at købe ejendommen og omdanne den til andelsboliger. De fleste af os får vores bolig for en slik. 200 kr. pr. kvadratmeter minus det indskud, som man betalte i sin tid, og minus saldoen på vedligeholdelseskontoen hvis man havde sådan en.
   Otte år efter overtagelsen er mere end 75% blevet andelshavere; resten af beboerne lejer stadig deres lejlighed, hvilket betyder at Andelsboligforeningen Nyrnberggården via sin administrator også er udlejer!

I foråret 1995 - efter 12 år som formand for beboerne - overlod undertegnede webmaster arbejdet og ansvaret til andre. Og et par år efter kom den effektive og vellidte Doris Mikkelsen til som formand for andelsboligforeningen. Hun holdt op i 2009.
   Året før jeg stoppede i sin tid, lavede jeg en 'blære-liste' til beboerbladet over de vigtigste sejre som B/R havde vundet i min periodes kampe med udlejeren, altså Københavns Kommunes ejendomsadministration.
   Listen er medtaget herunder for at folk, som kan huske, hvordan Nyrnberggården så ud for 50 eller 70 år siden, kan blive en lille bitte smule benovet, mens de tænker tilbage på gamle dage :-)

Prik og forstør:

(En pudsig detalje ved overskriften "Blære Listen" er, at jeg naturligvis skulle have skrevet de to ord i ét ord! Jævnfør fx denne webside ... Fy, Grandt!)

De første 9 års forbedringer efter stiftelsen af andelsboligforeningen kan du se her!


 

I et nummer af beboerbladet Græsvænget fra efteråret 1993 har jeg fundet denne lille bøvs, som jeg åbenbart dengang havde haft behov for at fyre af:

          Når det sker jeg kommer hjem
          fra mit job og er stresset,
          og straks blir ringet op
          af en lejer og blir presset
          - får jeg både lyst at slå
          og at bide i græsset

Men sådan har formanden og bestyrelsesmedlemmerne det garanteret ikke nu om stunder, hehe ... ;-)

Gasmåler fra 30'erne. Stadig i brug i ejendommen.
   Prøv at fjerne malingen forsigtigt uden at ridse, og se så hvor flot blank måleren bliver, næsten som et spejl!


To 1997-billeder af Susans flotte, gamle gasmåler

 

Bagsiden af Bremensgade 47 fotograferet fra Trægården 6, da vi i 1980 fik udskiftet de gamle altaner som havde betonbund og balustre af jern.
Foto: Susan Smith.Beboerbladet Græsvænget, januar 1989, med mindeord om Ove Højberg.


En af de mange nyskabelser er opslagstavler i kældergangene, her set i Bremensgade i marts 2005.

Ligeledes i Bremensgade har nogle beboere fået lov at male deres kælderrum. 2005
 
2008: Det ser nu ud til at det er hele kældergangen, dvs. alle døre til de små rum, som er malet. Dette er gangen fra 47 til 59 - og den modsatte vej.

To eksempler på nymalede døre fra kældergangen ...

... ind til trappeopgangen; maj 2008.

Istandsatte vægge og helt ny dør fra kælderen ved nr. 53 og ud til trappen og rampen i Græsvænget; maj 2008.

 

Her både boede og levede også webmaster engang:
A
  =  Bremensgade 55, 1. tv. (1942-64)
B  =  Trægården 24, st. th.
(1983-87)
C  =  Bremensgade 73, 3. th.
(1987-2000)

 

Breslaugade med enderne af Nyrnberggårdens tre boligstokke til højre:


Foto: Erik V. Pedersen; 2007


Mogens Probst boede i Nyrnberggade 16 som barn i 1940'erne. Han fortæller i 2006 bl.a. denne erindring:

"Ved du hvad der blev af de døre, der sad imellem kældersektionerne i Nyrnberggården?
   De blev taget af og deponeret under krigen, fordi der skulle være fri flugtvej igennem hele bygningen i tilfælde af brand. Nej, hvordan skulle du kunne vide det, men de blev altså købt af Pind i 1948 og anvendt til at bygge et sommerhus af i Udbyhøj Syd ved Randersfjord.
   Jeg kom selv senere til at eje stedet i en årrække, dørene var meget holdbare, selv som udendørs beklædning. Jeg plejede at beskrive mit sommerhus som en landejendom med 28 døre, det lød jo flot, indtil man så knaldhytten. Huset blev først revet ned omkring 1995."

Tak for erindringsbilledet og for de to fotografier af det særprægede hus 

Den omtalte Pind var Mogens Probsts morfar. Han havde det lille skomagerværksted i Bremensgade.


28 mellemdøre fra Nyrnberggårdens kældergange blev til et sommerhus!


Se også Nyrnberggårdens lille "navnebror":


www.nurnberggaarden.dk


Skiltet herover sidder på hegnet langs Lergravsvej (2005).
   Sjovt nok har institutionen bibeholdt ü og aa i sit navn; de blev afskaffet i ejendommen Nyrnberggården i 1960.


I slutningen af 2005 fik to af ejendommens tre blokke sat navneskilt på for første gang nogensinde. Længere oppe på denne webside kan du se skiltningen på nordgavlen af Bremensgade, og herover har vi så - i den modsatte ende af bebyggelsen - sydgavlen af Nyrnberggade.
   NB! Det er Nyrnberggårdens tre boligkarreer og altså ikke andelsboligforeningen som er opført i 1933-34 (ikke 1934-36). Foreningen blev først 'født' i 1995.I en af de efterhånden mange sammenlagte lejligheder
ser det nye køkken sådan ud!

'Storkøkken' i Bremensgade anno 2007

 

Hjemmesiden er lavet lidt om; men fortvivl ikke!
Siden 1998 har nyrnberggaarden.dk være et privatejet websted. Det vil den blive ved med at være, og den har nu som før intet at gøre med selve andelsboligforeningen og dens  kommende officielle hjemmeside.
   Ikke desto mindre har jeg nu - efter ønske fra foreningens bestyrelse - reduceret visse dele af mit websted, så man ikke længere vil kunne finde vedtægter, referater, bestyrelsesliste, boliger til salg osv. Det vil sige ting som jeg har fået tilsendt i tidens løb netop fra bestyrelsen og fra beboerne. Den slags 'dokumenter' må man søge efter på foreningens egen side. Det samme gælder billeder fra AB Nyrnberggårdens fester siden dens fødsel i 1995 plus de få beboerblade som er udkommet efter den tid.
  Men fortvivl ikke! Mine websider indeholder stadig masser af andet historisk-nostalgisk materiale som ikke berøres af ændringen, al den stund det tilhører mig og ikke foreningen. Og der vil stadig blive publiceret fotos fra Nyrnberggården og dens arealer. Og som hidtil er du, kære webgæst, velkommen til at supplere med dine erindringer om gaderne og gården og barndommens bolig.
   Når bestyrelsen fortæller mig, at dens websted er gjort aktiv og kan ses ude i Cyberspace, vil der blive linket til det herfra.

Jørgen Grandt, oktober 2011 

 De to salgsannoncer herunder er medtaget som eksempler på nutidens nydelige køkkener. Når de som her fotograferes med et vidvinkelobjektiv, fremstår rummet nærmest som en mindre balsal:


Juni 2011
Op til toppen af siden

Den vidunderlige hvide vinter 2010-11
fastholdt og -frosset af Susan Smith:

Webmaster elsker hvide vintre!

Billeder mærket SS er taget af Susan Smith

Besøg også
webmasters websider om alle de andre gader i Holmbladsgadekvarteret m.m.

Genvej til mine lokalhistoriske artikler i Amager Bladet ... klik her!


Tæller for hele webstedet siden 1.5.2006
[Desværre er tælleren af og til ude af drift!]


© 1999-2022 Jørgen Grandt, Århus